Voda po celé planetě je nenávratně zamořena nebezpečnými chemikáliemi. Důsledky pro zdraví jsou obrovské

Podle amerických směrnic o kontaminaci není nikde na Zemi bezpečné pít dešťovou vodu. Dešťová voda po celé planetě obsahuje zdraví škodlivé chemikálie zvané perfluorované a polyfluorované látky (PFAS). Vědci ze Stockholsmké univerzity tvrdí, že látky PFAS jsou rozšířeny po celé atmosféře a není místa, kde by se nenacházely. Tento článek vyšel v časopise Environmental Science & Technology 2. srpna 2022.

Existuje tisíce PFAS látek vytvořených člověkem. Používají se v potravinářském průmyslu pro balení potravin, do voděodolných obleků, nábytku, koberců, nepřilnavých povrchů nádobí, hasicích přístrojů, elektroniky a také i kosmetiky. Do ovzduší unikají používáním či při výrobě, kdy se dostanou do oceánu nebo moří a poté se přenesou do atmosféry a spadnou zpátky ve formě srážek na Zem.

Věčné chemikálie

Tyto chemikálie se hůře rozpadají a hromadí se v lidech, zvířatech i životním prostředí. Chemikálie PFAS byly dokonce nalezeny i na Antarktidě a v arktickém mořském ledu. Jejich výskyt po celé zeměkouli znamená pro lidstvo hrozbu. Především ve spojitosti s rakovinou, impotencí, vysokým cholesterolem, opožděným vývojem u dětí a horší účinností vakcín.

Stejně jako mikroplasty je obtížné identifikovat všechny dlouhodobé zdravotní účinky expozice PFAS. Všechny obsahují mnoho různých sloučenin, které jsou rozšířeny v životním prostředí. Nový dokument naznačuje, že každý na Zemi je ohrožený.

Zdroj obrázku: Freepik

Dešťová voda je zdraví nebezpečná

Nejznámější látky obsaženy v dešťové vodě jsou:

  • kyselina perfluoroktanová (PFOA),
  • kyselina perfluoroktansulfonová (PFOS).

Agentura pro ochranu životního prostředí zpřísnila pokyny ohledně přítomností obou látek v pitné vodě. Dříve EPA stanovila pro obě látky sedmdesát dílů na bilion. Nové směrnice snižují až na sedmnáct tisíc, omezují bezpečné úrovně na 0,004 dílů na bilion pro PFOA a 0,02 dílů na bilion pro PFOS. Podle autorů studie hladiny obou látek v dešťové vodě často výrazně překračují limity EPA.

Podle nejnovějších směrnic USA pro PFOA by jako pitná dešťová voda neobstála a byla označena za nebezpečnou. I když dešťovou vodu přímo nepijeme, existuje určitý počet lidí, kteří ji považují za nezávadnou. List také zjistil, že půda po celém světě je kontaminována PFAS.

Zdroj: https://interestingengineering.com/health/the-risk-of-forever-chemicals-in-rainwater-is-global-now