Při nabíjení elektrokoloběžky může k požáru dojít snadno. Bezpečné zacházení s baterií je základ

Elektrokoloběžky zažily boom. Jejich četnost použití se rapidně zvýšila a dnes tento prostředek využívá kdekdo. Oproti kolu mají výhodu, že nemusíte šlapat, a pohodlně se tak dostanete, kam potřebujete. Existují dokonce typy elektrokoloběžek, které si dokážou poradit i s horším terénem. Tyto elektrokoloběžky stojí také ale více peněz. Když už si pořídíte elektrokoloběžku, je potřeba se o ni starat a zaměřit se zejména na její baterii. Lithiumiontové baterie jsou totiž náchylné ke vznícení.

Co způsobuje vznícení?

Když je narušena struktura baterie, mohou se chemikálie uvnitř smíchat a způsobit tak jiskru či nadměrné teplo. Pokud není plamen zachycen nebo se teplo rozptyluje rychleji než výroba, tak se baterie vznítí. Elektrolyt obsahuje soli lithia a organická rozpouštědla, která jsou vysoce hořlavá a mohou způsobit požár. Katoda je také vyrobena z oxidu lithia, což znamená, že se kyslík může uvolňovat jako vedlejší produkt. Co tedy může vést ke vznícení?

  • Elektrické zkraty,
  • přebíjení,
  • vady výrobce a konstrukční vady,
  • rychlé vybití,
  • mechanické poškození.
Mohlo by vás zajímat:  Přechod z iPhonu na Android přináší uživatelům řadu změn
Zdroj obrázku: Freepik

Jak preventivně předcházet vznícení?

Jedna z nejdůležitějších prevencí tkví ve správném postupu nabíjení. Dodržujte veškeré pokyny spojené s nabíjením a používejte pouze originální příslušenství. Nabíjejterozmezí teplot 4–41 °C, jakékoliv jiné teploty mohou způsobit nežádoucí chemické reakce uvnitř baterie vedoucí k výbuchu či požáru. Nikdy nepřebíjejte své dobíjecí baterie ani nenechávejte své zařízení bez dozoru. Mírné zahřátí baterie je v pořádku, ale jestliže je doprovázeno kouřem nebo zápachem, okamžitě odpojte zařízení.

Nepřetěžujte baterii, ani ji nevystavujte vodě či jiným kapalinám. Při příznacích poškození baterii okamžitě vyměňte a starou dejte recyklovat. Dbejte taky na správné skladování na chladném a suchém místě v rozmezí teplot 0–30 °C, nejlépe však okolo 15 °C.

Mohlo by vás zajímat:  5 tipů, jak jednoduše zvýšit hlasitost každého iPhonu. Zvláštní vybavení není potřeba

Jak zkrotit požár

Při velkém požáru je nejlepší se nepřibližovat k ohni a pokud možno odstranit další hořlavé předměty dříve, než propukne požár i do těchto míst, samozřejmě mezitím zavolejte hasiče. Co se týče menšího požáru, ten se dá zkrotit, použijte k tomu hasicí přístroj ABC nebo BC.

Zdroj: https://electric-scooter.guide/guides/how-to-prevent-battery-fires/