Osolená voda se začne vařit rychleji než voda bez přidané soli

Bod varu vody je jedním z důležitých termodynamických parametrů, který se liší v závislosti na přítomnosti rozpuštěných látek, jako je sůl. Tento jev má důležité aplikace v chemii, kuchyni a průmyslu. V tomto článku se podíváme na vliv soli na bod varu vody a jaké jsou důsledky tohoto jevu.

Co je bod varu?

Bod varu je teplota, při které kapalina přechází do plynného stavu za daných atmosférických podmínek. Pro čistou vodu při normálním tlaku (1 atmosféra nebo 101,3 kPa) je bod varu přesně 100 °C (212 °F). Tuto teplotu nazýváme normálním bodem varu vody.

Mohlo by vás zajímat:  Mobilní hra New State Mobile slaví výročí a hráčům nabídne zajímavé odměny

Vliv soli na bod varu vody

Když do vody přidáme sůl (chemicky známou jako chlorid sodný nebo NaCl), dochází k výrazné změně jejího bodu varu. Soli mají schopnost snižovat teplotu bodu varu vody a zvyšovat hustotu vody. To je důsledkem interakce mezi ionty soli a molekulami vody.

Přidání soli do vody způsobuje, že molekuly soli se rozpustí v prostředí vody a vytvářejí ionty Na+ a Cl-. Tyto ionty narušují strukturu vodíkových vazeb mezi molekulami vody, což způsobuje snížení průměrné kinetické energie molekul vody a tím i snížení teploty potřebné pro var. To znamená, že voda s rozpuštěnou solí bude muset dosáhnout vyšší teploty, než začne varit.

Mohlo by vás zajímat:  Otravní telemarketéři to nikdy nevzdají. K našemu telefonnímu číslu se dostanou překvapivě snadno
Zdroj obrázku: Freepik

Kolik soli je potřeba?

Množství soli potřebné k významné změně bodu varu závisí na konkrétních podmínkách. Obecně platí, že čím více soli přidáte, tím více se sníží bod varu vody. Pro každý gram soli na 1 litr vody se bod varu sníží o zhruba 0,5 °C. To znamená, že přidání 20 gramů soli do litru vody by snížilo bod varu o přibližně 10 °C.

Významné aplikace

Znát vliv soli na bod varu vody má významné aplikace:

  1. V kuchyni: Snížení bodu varu vody umožňuje rychlejší vaření potravin. Například, při vaření těstovin může nižší bod varu umožnit rychlejší přípravu jídela.
  2. V lékařství: Snížení bodu varu vody může být využito k ochlazení teploty pacientů s horečkami nebo popáleninami.
  3. V průmyslu: V průmyslu se tento jev využívá při destilaci, destilaci s redukovaným tlakem a dalších procesech, které vyžadují odparování a separaci látek.
Mohlo by vás zajímat:  Indukční varná deska je správnou volbou do každé kuchyně. Šetří čas i energie

Vliv soli na bod varu vody je důležitým jevem, který má různé praktické využití v našem každodenním životě. Chápání tohoto jevu nám umožňuje lépe porozumět procesům vaření, chemickým reakcím a průmyslovým procesům, které zahrnují vodu a soli.

Zdroj: https://thermtest.com/does-adding-salt-to-water-help-it-boil-faster