Vědecké metody, které aktuálně podporují boj s klimatickými změnami

Klimatické změny jsou velice žhavým tématem, které jsou umocněny posledními událostmi na světě. Od zesílených bouří, až po masivní záplavy a sucha. Velkým viníkem je podle vědců samotný člověk. Z tohoto důvodu v roce 2015 podepsalo 220 zemí Pařížskou klimatickou dohodu, aby mohly společně bojovat proti klimatickým změnám. Konečné řešení bude vyžadovat spoustu úsilí, abychom dosáhli nějakého zlepšení. V čem bude spočívat řešení?

Nová technologie

Velmi důležitou roli budou hrát nové inovativní technologie. Celkově obnovitelná energie roste a v USA je získávána především kombinací větrných, solárních a vodních zdrojů. Až 20 % této energie se vygeneruje právě z obnovitelných zdrojů. Nový technologický vývoj slibuje vytvoření lepších baterií pro ukládání této obnovitelné energie, vytvoření elektrické sítě a zachycování oxidu uhličitého z elektráren a jeho ukládání pod zem nebo jeho přeměnu na jiné produkty, např. benzín. Spekuluje se také o bezpečnosti jaderných elektráren, které by nakonec neměly přímý vliv na znečištění ovzduší.

Mohlo by vás zajímat:  Nový akciový trh obchoduje se zvířaty. Odvážný plán má zachovat druhovou rozmanitost
Zdroj obrázku: Freepik

Geoinženýrství

Velice diskutabilním tématem je geoinženýrství. Podle vědců je nutné extrahovat stávající oxid uhličitý z atmosféry a účinně ho vysávat z oblohy. Jedná se ale o kontroverzní přístup k boji proti klimatu, jelikož zasahuje do přírodních systémů Země. Jako o dalším způsobu jste mohli slyšet o rozprašování aerosolů letadly, které by měly odrážet sluneční světlo do vzduchu nebo blokovat Slunce velkým vesmírným zrcadlem. Nicméně tyto metody opravdu vyvolávají spíše skepsi než nadšení z potencionálního řešení.

Obnova přírody

V Pařížské dohodě je obsažena obnova přírody. Výsadba stromů, obnova mořských trav či využívání zemědělských krycích plodin by mohly pomoci vyčistit značné množství oxidu uhličitého. Amazonský deštný prales je důležitým rezervoárem uhlíku na Zemi. Bohužel jeho odlesňování má za výsledek spíše znečištění. Obnova a ochrana přírody může zajistit až 37 procent zmírnění klimatu potřebného k dosažení Pařízské dohody.

Zdroj: https://www.nationalgeographic.com/environment/article/global-warming-solutions