Původ Čechů nesahá do Evropy. Stopy naší dávné pramatky vedou až do daleké Afriky

Původ Čechů nesahá do Evropy. Stopy naší dávné pramatky vedou až do daleké Afriky

Původ Čechů bude pro mnohé obyvatele překvapením. Nejedná se totiž o Evropu, jak by si většina myslela, ale jsme potomci tzv. africké mitochondriální Evy, naší pramatky. Můžeme narazit na díla a spisy, které dělají konkrétní národ národem. Obvykle se hledí na:

  • kulturu,
  • společný jazyk,
  • geografické území.

Pak se provede rozbor DNA a vše je najednou jinak. Mnohdy se stane, že podle rozboru DNA se předci nacházeli na opačné straně světa. Všichni totiž v sobě neseme genetickou směs, která sahá na území dnešní Afriky.

Mohlo by vás zajímat:  K některým oblíbeným hrám postačí pouze počítač a internetové připojení

Africké kořeny

DNA je tvořena miliardy písmen kódu a skrývá v sobě dědictví našich předků tisíce generací nazpět. U mužů lze tuto linii sledovat pomocí chromozomu Y, u žen za pomoci sledování mitochondriální DNA. Tu lze vysledovat pouze ze strany matky, udrží se tak pouze v ženské linii. Informace o třetině slovanských genů Čechů mohly být zjištěny pouze na mužské populaci. Ženské genetické dědictví k etniku totiž nelze vysledovat. Důvod je jednoduchý.

Chromozom Y u mužů vědci rozdělili do různých skupin. Patří sem slovanské národy, západní Evropa, dokonce i keltské či germánské kmeny. Část pochází také z Řecka či Říma. Současně nelze určit, odkud pocházely prababičky dotyčného člověka na základě mužského genetického kódu.

Mohlo by vás zajímat:  Nejčastější podvody, ke kterým dochází při mobilních platbách
Zdroj obrázku: Freepik

Ženská migrace

Mitochondriální DNA předávanou v ženské linii nelze segmentovat na skupiny jako u mužských genů. Vědci došli k závěru, že právě ženy cestovaly mnohem více než mužská populace. Synové zůstávali ve vesnicích, kdežto ženy se vdávaly za cizince a společně s nimi odcházely do cizích zemí. Tohle vedlo ke zdravější populaci a menší degeneraci. Proto neexistuje nic ve stylu „čistokrevná“ Germánka nebo Slovanka.

Na základě informací tedy v Evropě převládá haploskupina Helen z Jižní Francie. Vymezila se před asi 20 000 lety a dnes ji v sobě nese přibližně 40 % všech žen v Evropě. Mladší Jasmína z Blízkého východu se vyskytuje zhruba ve 12 % DNA Evropanek, ta žila ve východní Evropě a je společnou pramatkou všech žen, které jsou dnes naživu.

Zdroj: https://www.wondriumdaily.com/mitochondrial-eve-the-mother-of-all-human-beings/