Původ Čechů nesahá do Evropy. Stopy naší dávné pramatky vedou až do daleké Afriky

Původ Čechů bude pro mnohé obyvatele překvapením. Nejedná se totiž o Evropu, jak by si většina myslela, ale jsme potomci tzv. africké mitochondriální Evy, naší pramatky. Můžeme narazit na díla a spisy, které dělají konkrétní národ národem. Obvykle se hledí na:

  • kulturu,
  • společný jazyk,
  • geografické území.

Pak se provede rozbor DNA a vše je najednou jinak. Mnohdy se stane, že podle rozboru DNA se předci nacházeli na opačné straně světa. Všichni totiž v sobě neseme genetickou směs, která sahá na území dnešní Afriky.

Africké kořeny

DNA je tvořena miliardy písmen kódu a skrývá v sobě dědictví našich předků tisíce generací nazpět. U mužů lze tuto linii sledovat pomocí chromozomu Y, u žen za pomoci sledování mitochondriální DNA. Tu lze vysledovat pouze ze strany matky, udrží se tak pouze v ženské linii. Informace o třetině slovanských genů Čechů mohly být zjištěny pouze na mužské populaci. Ženské genetické dědictví k etniku totiž nelze vysledovat. Důvod je jednoduchý.

Chromozom Y u mužů vědci rozdělili do různých skupin. Patří sem slovanské národy, západní Evropa, dokonce i keltské či germánské kmeny. Část pochází také z Řecka či Říma. Současně nelze určit, odkud pocházely prababičky dotyčného člověka na základě mužského genetického kódu.

Zdroj obrázku: Freepik

Ženská migrace

Mitochondriální DNA předávanou v ženské linii nelze segmentovat na skupiny jako u mužských genů. Vědci došli k závěru, že právě ženy cestovaly mnohem více než mužská populace. Synové zůstávali ve vesnicích, kdežto ženy se vdávaly za cizince a společně s nimi odcházely do cizích zemí. Tohle vedlo ke zdravější populaci a menší degeneraci. Proto neexistuje nic ve stylu „čistokrevná“ Germánka nebo Slovanka.

Na základě informací tedy v Evropě převládá haploskupina Helen z Jižní Francie. Vymezila se před asi 20 000 lety a dnes ji v sobě nese přibližně 40 % všech žen v Evropě. Mladší Jasmína z Blízkého východu se vyskytuje zhruba ve 12 % DNA Evropanek, ta žila ve východní Evropě a je společnou pramatkou všech žen, které jsou dnes naživu.

Zdroj: https://www.wondriumdaily.com/mitochondrial-eve-the-mother-of-all-human-beings/