Mikroplasty zamořují životní prostředí. Jsou jich plné oceány, vzduch i živí tvorové

Mikroplasty jsou malé plastové částice, které se staly závažným problémem pro naše životní prostředí. Tyto miniaturní plastové fragmenty, které jsou menší než 5 milimetrů, mohou mít vážné důsledky pro ekosystémy, zvířata a dokonce i pro lidské zdraví. V tomto článku se budeme zabývat tím, co jsou mikroplasty, jak vznikají a jaký mají dopad na naši planetu.

Vznik mikroplastů

Existuje několik způsobů, jak mikroplasty vznikají:

  1. Rozpad plastových výrobků: Plastové produkty, jako jsou obaly, hračky a nádobí, se časem rozkládají na menší fragmenty pod vlivem slunečního záření, tepla a mechanického namáhání. Tento proces se nazývá fotodegradace a mechanický rozpad.
  2. Mikroplasty v kosmetických produktech: Některé kosmetické produkty, zejména peelingy a exfoliace, obsahují mikroplasty ve formě malých částeček, které slouží k mechanickému odstranění odumřelých buněk kůže.
  3. Řeka mikrovláken: Při praní textilních výrobků, které obsahují syntetické vlákna, se uvolňují mikrovlákna plastů, která putují do odpadních vod a nakonec se dostávají do oceánů.
  4. Zpracování plastového odpadu: Při recyklaci plastových výrobků může docházet k nechtěnému uvolňování mikroplastů do životního prostředí.
Mohlo by vás zajímat:  Největší fotovoltaická farma v Polsku je připravena k provozu

Rozšíření mikroplastů v přírodě

Mikroplasty jsou nyní nalezeny téměř všude v našem životním prostředí. Jsou obsaženy v oceánech, řekách, jezerech, půdě a dokonce i ve vzduchu, který dýcháme. Tyto mikroskopické plastové částice jsou obtížně odstraňovatelné a mají potenciál akumulovat se v živých organismech a celých potravních řetězcích.

Zdroj obrázku: Freepik

Dopady mikroplastů na životní prostředí a zdraví

Mikroplasty mají několik závažných dopadů:

  1. Škodlivost pro mořskou faunu: Mořští živočichové, jako jsou ryby, koráli a mořští ptáci, mohou pozřít mikroplasty, což může vést k poškození jejich trávicího traktu, hladovění a úhynu.
  2. Znečištění půdy: Mikroplasty mohou znečišťovat půdu, což má negativní vliv na půdní organismy a růst rostlin.
  3. Škodlivost pro lidské zdraví: Existují obavy, že mikroplasty mohou proniknout do potravinového řetězce a konzumovat je člověk. I když přesné dopady na lidské zdraví nejsou zcela známy, existuje obava o možnou toxicitu těchto částic.
Mohlo by vás zajímat:  Cestování ekologicky: elektromobil, ale i dostupnější možnosti

Řešení problému mikroplastů

Omezení používání plastových výrobků, jako jsou jednorázové obaly a kosmetické produkty obsahující mikroplasty, je jedním z klíčových kroků k omezení šíření mikroplastů. Praní syntetických textilních výrobků v mikrovlákenných sítích může snížit uvolňování mikrovláken do odpadních vod. Recyklace plastových materiálů a výzkum nových, biologicky rozložitelných plastů jsou také důležité kroky směrem k ochraně životního prostředí.

Mikroplasty jsou skrytou hrozbou pro naše životní prostředí a zdraví, která vyžaduje okamžitou pozornost a akce. Snaha omezit jejich šíření a přijmout opatření k čištění životního prostředí je klíčová pro udržitelnost naší planety pro budoucí generace.

Zdroj: https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/microplastics/