Počítače a další moderní technologie mohou vést ke zhoršení duševního zdraví u seniorů

V dnešní době je stále více seniorů vystaveno vlivu moderních technologií. Přestože počítače, chytré telefony a další digitální zařízení mohou nabídnout starším lidem celou řadu výhod – jako snazší spojení s rodinou a přáteli, přístup k informacím a možnost využívat různé služby z pohodlí domova – mohou také přinášet nové výzvy a stresory. Technostres je termín, který popisuje negativní psychologický dopad z používání technologie, a u seniorů může vést k zhoršení duševního zdraví.

Příčiny technostresu u seniorů

Technostres u seniorů může mít mnoho příčin. Některé z nich zahrnují:

 1. Komplikovanost rozhraní – Mnoho seniorů se setkává s technologiemi, které nebyly navrženy s ohledem na jejich specifické potřeby. Malé písmo, složité menu nebo neintuitivní ovládání může způsobit frustraci a pocit bezmoci.
 2. Přebytek informací – Neschopnost filtrovat relevantní informace z digitálního prostředí může být stresující a přesahovat kognitivní kapacity některých seniorů.
 3. Obavy o soukromí a bezpečnost – Starší dospělí mohou mít obavy z neznámých rizik spojených s online prostředím, jako je phishing, viry nebo zneužití osobních dat.
 4. Sociální tlak – Cítit potřebu držet krok s technologickými trendy může být pro některé seniory zdrojem stresu, zvláště pokud mají pocit, že se od nich očekává, že budou v digitálních dovednostech zběhlí.
Mohlo by vás zajímat:  Češi ví, proč pivo milují. Kromě skvělé chuti přináší několik skvělých benefitů
Zdroj obrázku: Freepik

Dopady technostresu

Negativní dopady technostresu mohou být různorodé a zahrnovat:

 • Úzkost a depresi – Stres z neschopnosti zvládnout technologické změny může vést k pocitům úzkosti a snížení sebeúcty, což může zhoršovat příznaky depresivních stavů.
 • Sociální izolace – Ironicky, i když jsou technologie zamýšleny jako nástroj k propojení lidí, nezvládnutí jejich používání může vést k tomu, že se senior cítí izolovaný.
 • Snížená kognitivní funkce – Dlouhodobý stres může negativně ovlivnit paměť a koncentraci, a technostres může tak exacerbujovat stávající kognitivní problémy.
 • Fyzické zdravotní problémy – Stres a úzkost mohou mít také přímý dopad na fyzické zdraví, například zvyšujíc pravděpodobnost srdečních onemocnění a snižujíc obranyschopnost těla.
Mohlo by vás zajímat:  Naučte se pracovat na počítači ergonomicky. Vaše tělo vám jednou poděkuje

Řešení technostresu

Abyste pomohli seniorům překonat technostres a využít technologii k jejich prospěchu, můžeme zvážit následující kroky:

 1. Vzdělávací programy – Organizace kurzů a workshopů zaměřených na základy používání počítačů a smartphonů může pomoci seniorům získat potřebnou důvěru a dovednosti.
 2. Přizpůsobený design – Vývojáři by měli vytvářet aplikace a zařízení s ohledem na potřeby starších uživatelů, včetně většího písma, jednodušší navigace a lepšího zabezpečení.
 3. Podpora od rodiny – Rodinní příslušníci by měli být trpěliví a podpůrní, nabízet pomoc a průvodcovství bez soudů a kritiky.
 4. Technická podpora – Snadno dostupná a pochopitelná technická podpora může být pro seniory klíčová, zejména pokud se potýkají s konkrétními problémy nebo poruchami.
 5. Zdůraznění pozitiv – Upozorňování na pozitivní aspekty technologií, jako je udržování kontaktu s rodinou a možnost zůstat vzdělávaný a informovaný, může motivovat seniory k překonání strachu a vzdorování technostresu.
Mohlo by vás zajímat:  Modré světlo není jenom špatné. Ve správnou dobu dokáže člověku dokonce prospět

Ve světě, kde se role technologie stává stále dominatnější, je důležité, aby se seniorům dostalo podpory a zdrojů, které potřebují k zůstat nejen spojení, ale také v duševním zdraví. Opatření na snížení technostresu mohou významně přispět k celkové kvalitě života starších generací.

Zdroj: https://royalexaminer.com/technostress-among-older-adults/