Mnozí řidiči překračují rychlost bez obav z postihu

Cestujete po silnici, držíte se maximální povolené rychlosti podle tachometru, ale přesto vás jedno auto za druhým předjíždí? To není žádným překvapením. Na našich silnicích je to běžný jev. Mnoho řidičů totiž překračuje maximální povolenou rychlost bez obav. Jsou si dobře vědomi, že za tento přestupek jim většinou nehrozí žádný postih, a tak se jim porušování předpisů jeví jako bezproblémová volba.

Překračování povolené rychlosti – běžný jev na silnicích

Je běžným jevem, že mnoho řidičů překračuje maximální povolenou rychlost na silnicích. I přesto, že je stanovena rychlost například na devadesát kilometrů v hodině, mnozí se cítí pohodlně i při rychlejší jízdě. Předjíždění ostatních vozidel a překračování limitu se stává běžnou praxí pro ty, kteří nevidí v tomto jednání žádné riziko.

Mohlo by vás zajímat:  Méně časté mytí automobilu je výhodné z několika hledisek
Zdroj obrázku: Freepik

Nedostatek postihů a riziko pro řidiče dodržující předpisy

Řidiči, kteří se snaží dodržovat silniční předpisy a držet se povolených rychlostí, často pociťují frustraci nad nedostatkem postihů pro ty, kteří je předjíždějí. Zatímco dodržování předpisů by mělo být samozřejmostí, mnozí řidiči riskují a překračují povolenou rychlost s vědomím, že za to pravděpodobně nebudou potrestáni. To vytváří nespravedlivou situaci a zvyšuje riziko pro ty, kteří preferují dodržování předpisů.

Tolerance a odchylky při měření rychlosti

Při měření rychlosti dochází k určité toleranci ze strany policejních hlídek. Není obvyklé, aby řidiče zastavovaly a pokutovaly za drobné překročení povolené rychlosti. Hlídky si samy stanovují určitou toleranci, kterou považují za akceptovatelnou. Tato benevolence je motivována i tím, že ne ve všech vozidlech ukazují tachometry přesnou rychlost. Navíc se u tachometrů často vyskytují drobné odchylky, což znamená, že skutečná rychlost se může lišit od toho, co ukazuje ukazatel rychlosti v autě. Tím se v praxi může stát, že i při zdánlivém překročení povolené rychlosti je skutečná rychlost ještě v mezích limitu.

Zdroj: https://www.thecarexpert.co.uk/how-accurate-is-a-car-speedometer/