Jak mohou mikroplasty ovlivnit lidské buňky?

Jak mohou mikroplasty ovlivnit lidské buňky?

Nejen samotné plasty, ale také mikroplasty mohou většině z nás ničit zdraví. Vědci dokázali, že vdechováním látek nejen z plastů, ale také mikroplastů může poškodit lidské buňky a tím pádem vytvářet nemoci, které nás mohou ohrožovat na životě. Proto je vhodné mikroplasty vůbec nepoužívat.

Vědci zkoumali již provedené studie

Mikroplasty jsou podle nejnovějších průzkumů velmi škodlivé pro lidské buňky. Může to dokonce vést k zdravotním komplikacím, které mohou být i dlouhodobého charakteru. Výzkum prováděli vědci z British Hull York Medical School a zaměřili se na identifikaci mikroplastů, které jsou toxické pro lidské buňky. Ukázalo se, že vědci potvrdili to, co si mnoho lidí myslí.

Mohlo by vás zajímat:  Globální problém s plasty by mohl být brzy minulostí. Druh larev dokáže sníst polystyren

Vědci se poprvé pokusili kvantifikovat účinky mikroplastů na lidský organismus a jeho buňky. Díky studiím, které byly dostupné, se ukázalo, že jsou vidět reakce, které jsou alergické. Mikroplasty pak v některých případech mohou způsobit dokonce smrt. Vdechování látek, ze kterých jsou mikroplasty vyrobené, může být pro život velmi nebezpečné.

Vědci porovnali různé koncentrace plastů

K výzkumu byly použito několik studií, které se provedly už dříve. Týkaly se mikroplastické kontaminace pitné vody, kuchyňské soli a také mořských plodů. Mikroplasty tak mohou být škodlivé pro lidské tělo. Vědci údaje porovnali s hladinami, které jsou pro lidské buňky toxické. Zkoumalo se hned několik kategorií účinků otravy mikroplasty, mezi které se řadí například cytotoxicita nebo imunitní reakce.

Mohlo by vás zajímat:  Ježdění ve starém autě pomáhá životnímu prostředí

Mikroplasty jsou opravdu pro lidské tělo škodlivé, ale také se některé z nich vylučují. Vědci ale bohužel zatím netuší, které to jsou. Mikroplasty, které nemají pravidelný tvar, se většinou neobjevují v prostředí, ale jsou mnohem nebezpečnější. Bohužel nejsou k dispozici další studie, co se stane s lidským tělem, pokud se do něj mikroplasty dostanou.

Zdroj: https://www.theguardian.com/environment/2021/dec/08/microplastics-damage-human-cells-study-plastic